Staże

4 miesiące, realizuje do 600h
(możliwość rozłożenia na 3 raty)
6500 zł
Szczegóły

Część 1.

 • Wstęp
 • Ćwiczenie na przeprowadzanie rozmowy psychologicznej i psychoterapeutycznej
 • Trenowanie umiejętności oddzielania stanów własnych od stanu pacjenta

Cześć 2.

 • Terapeutyczny charakter zbierania wywiadu
 • Diagnoza psychologiczna – ćwiczenia
 • Rodzaje i cele wywiadów

Część 3.

 • Praca na case study w różnych nurtach
 • Narzędzia w psychoterapii
 • Dostrzeganie zniekształceń poznawczych własnych i pacjenta

Część 4.

 • Praca z trudnym klientem
 • Przeszkody w zbieraniu wywiadów
 • Praca w grupach

Część 5.

 • Terapia par – praktyczne narzędzia (ćwiczenia)
 • Wprowadzenie do analizy przypadków, warsztat pracy z symulowanym czy symulowanym pacjentem

Część 6.

 • Wstęp do pracy z parą
 • Analiza przypadków pracy z parą
 • Wykorzystywanie rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach pary

Część 7.

 • Psycholog w praktyce
 • Etyczne aspekty pracy z pacjentami

Część 8.

 • Praca własna
 • Zaliczenie stażu dla *600 h
 • Podsumowanie
2 miesiące, realizuje 240h
3500 zł
Szczegóły

zęść 1.

 • Wstęp
 • Ćwiczenie na przeprowadzanie rozmowy psychologicznej i psychoterapeutycznej
 • Trenowanie umiejętności oddzielania stanów własnych od stanu pacjenta

Cześć 2.

 • Terapeutyczny charakter zbierania wywiadu
 • Diagnoza psychologiczna – ćwiczenia
 • Rodzaje i cele wywiadów

Część 3.

 • Praca na case study w różnych nurtach
 • Narzędzia w psychoterapii
 • Dostrzeganie zniekształceń poznawczych własnych i pacjenta

Część 4.

 • Praca z trudnym klientem
 • Przeszkody w zbieraniu wywiadów
 • Praca w grupach
 • Zaliczenie stażu dla programu *240 h
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).